WorkCentre 7225

WorkCentre 7225

TRUY VẤN CHI TIẾT *

TRUY VẤN CHI TIẾT
  • mã xác nhận

Chi tiết sản phẩm

nhãn sản phẩm có thể thay đổi từ những hiển thị trên trang web. Vui lòng tham khảo với đại diện bán hàng của bạn.


Zhono mẫu

Mã Cartridge

Để sử dụng trong

Phiên bản

Trang

Năng suất

Màu

NC-XEWC7120TK

006R01457

Xerox WorkCentre

7120/7125/7220/7225 

NA / W.EU

22K

K

NC-XEWC7120TC

006R01460

NA / W.EU

15K

C

NC-XEWC7120TM

006R01459

NA / W.EU

15K

M

NC-XEWC7120TY

006R01458

NA / W.EU

15K

Y

NC-XEWC7120TK

006R01461

SA / E.EU

22K

K

NC-XEWC7120TC

006R01464

SA / E.EU

15K

C

NC-XEWC7120TM

006R01463

SA / E.EU

15K

M

NC-XEWC7120TY

006R01462

SA / E.EU

15K

Y

NC-XEWC7120TK

006R01453

đồng hồ đo

22K

K

NC-XEWC7120TC