Giới thiệu Nintendo 64 (N64)Nintendo 64( năm ra mắt- khai tử):1996-2003
Cấu hình: Ram 4MB
Chip graphics NEC VR4300
Game: Băng cartridge
Output:AV/Video
Best game:Supper mario 64
Special: N64 có khả năng hỗ trợ 4 tay cầm,có tính năng rumble pak (một tính năng rung như playstation)


Post time: Jul-17-2017

INQUIRY DETAILS *

INQUIRY NOW
  • captcha