e-STUDIO 257

e-STUDIO 257

TRUY VẤN CHI TIẾT *

TRUY VẤN CHI TIẾT
  • mã xác nhận

Chi tiết sản phẩmZhono Mô hình

đạn

Để sử dụng trong
Phiên bản

Trang

Năng suất

Màu
NC-TOS5070C
T-5070C

Toshiba e-Studio 257/307 / 257s / 307sd /

357 /457 / 357s / 457s / 457s / 507

C
43.9K
MONO
NC-TOS5070CM
T-5070C-M
C
12K
NC-TOS5070D
T-5070D
D
36k
NC-TOS5070P
T-5070P
P
36k
NC-TOS5070U
T-5070U
U
36k
NC-TOS5070E
T-5070E
E
36k
NC-TOS5070TM
T-5070TM
T
12K
NC-TOS5070T
T-5070T
T
36k
NC-TOS5070A
T-5070A
A
36.6K


 

 

 


Phiên bản
Màu
Loại Chip
C D                E            U           P      T Một
Đồ sứ  Úc Châu Âu USA     Đông Nam Á Tai Wang    Nam Mỹ
C / M / Y / K / Mono
Cyan / Magenta / Yellow / Black / Mono
T Toner con chip
DU Drum Chip


 


  • Sản phẩm liên quan

    TRUY VẤN CHI TIẾT *

    TRUY VẤN DOANH NGHIỆP
    • mã xác nhận