e-STUDIO 2555C T-FC50

e-STUDIO 2555C   T-FC50

TRUY VẤN CHI TIẾT *

TRUY VẤN CHI TIẾT
  • mã xác nhận

Chi tiết sản phẩm

 


Zhono mẫu

Cartridge 

        Code

Để sử dụng trong

Phiên bản

trang Yield

Màu

NC-TOS50CMK

T-FC50C-KM

Toshiba e-Studio 2555C / 3055C / 3555C / 4555C / 5055C

C

7.2K

K

NC-TOS50CMC

T-FC50C-CM

C

3K

C

NC-TOS50CMY

T-FC50C-YM

C

3K

Y

NC-TOS50CMM

T-FC50C-MM

C

3K

M

NC-TOS50CK

T-FC50C-K

C

38.4K

K

NC-TOS50CC

T-FC50C-C

C

33.6K

C

NC-TOS50CY

T-FC50C-Y

C

33.6K

Y

NC-TOS50CM

T-FC50C-M

C

33.6K

M

NC-TOS50EK

T-FC50EK

E

32K

K

NC-TOS50EC

T-FC50EC

E

28k

C

NC-TOS50EY

T-FC50EY

E

28k

Y

NC-TOS50EM

T-FC50EM

E

28k

M

NC-TOS50UK

T-FC50UK

U

32K

K

NC-TOS50UC

T-FC50UC

U

28k

C

NC-TOS50UY

T-FC50UY

U

28k

Y

NC-TOS50UM

T-FC50UM

U

28k

M

NC-TOS50DK

T-FC50DK

D

32K

K

NC-TOS50DC

T-FC50DC

D

28k

C

NC-TOS50DY

T-FC50DY

D

28k

Y

NC-TOS50DM

T-FC50DM

D

28k

M

NC-TOS50TK

T-FC50TK

T

32K

K

NC-TOS50TC

T-FC50TC

T

28k

C

NC-TOS50TY

T-FC50TY

T

28k

Y

NC-TOS50TM

T-FC50TM

T

28k

M

NC-TOS50JK

T-FC50JK

J

32K

K

NC-TOS50JC

T-FC50JC

J

28k

C

NC-TOS50JY

T-FC50JY

J

28k

Y

NC-TOS50JM

T-FC50JM

J

28k

M

NC-TOS50PK

T-FC50PK

P

32K

K

NC-TOS50PC

T-FC50PC

P

28k

C

NC-TOS50PY

T-FC50PY

P

28k

Y

NC-TOS50PM

T-FC50PM

P

28k

M

Phiên bản Màu Loại

C          D             E          U      T        P       J

K / C / M / Y/ Mono

 Black / Cyan / Magenta / Yellow /mono

T Toner con chip

DU Drum Chip        


  • Sản phẩm liên quan

    TRUY VẤN CHI TIẾT *

    TRUY VẤN DOANH NGHIỆP
    • mã xác nhận