Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII DE VÂNZARE

 

1 Aplicabilitatea Termeni și condiții:Acești Termeni și condiții de vânzare ( "Termenii") va guverna toate vânzările de produse ( "Produse") pentru un client ( "Cumpărătorul") de către Zhono Corporation și filialele sale (denumite colectiv "Vânzător"). Termenii continute in acest document vor înlocui orice alți termeni, înțelegeri și condiții incompatibile cu prezenta invenție. Orice suplimentare sau inconsistente termeni, înțelegeri și condițiile cuprinse în orice declarații scrise sau orale sunt respinse de vânzător și nu vor fi eficiente sau ca legarea la vânzător.

2 Preț: (A) Prețul este cel listat în lista de prețuri curente de către Vânzător prezentat cumpărător, sau alte astfel de preț ca părțile pot conveni în scris. (B) Cumpărătorul va fi facturat pentru bunuri în funcție de prețul în vigoare la momentul transportului de mărfuri. comandă (c) minima este de 50.00 $ (comenzi internationale pot necesita minim mai mare).

3 expedieri: Citatele și vânzările sunt punctul de expediere FOB excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres; taxele vor fi adăugate la factura în funcție de locația depozitului. datele de transport maritim vânzătorului sunt aproximative și se bazează pe primirea de comenzi cu informații complete.

4 Termeni: Toate ordinele vor fi supuse aprobării creditului de către Vânzător. Condiții generale de plată sunt net de treizeci (30) de zile calendaristice de la data facturii. În cazul în care cumpărătorul nu plătește o sumă facturată în termen de termeni, Cumpărătorul va fi, în cheltuielile de finanțare cu plată, a unuia și procente în jumătate (1,5%) pe lună, soldul târziu și Vânzătorul își rezervă dreptul de a (1) reține transportul bunurile până plata integrală; și / sau (2) revoca orice credit extins la cumpărător. În cazul în care contul cumpărătorului este mai mult de nouăzeci (90) de zile în arierate, Cumpărătorul va rambursa Vanzatorul pentru costurile rezonabile, inclusiv onorariul avocatului, de colectare a acestor sume de la cumpărător. În cazul unui litigiu cu privire la o factură, fără cheltuieli financiare se vor aplica în cazul în care cumpărătorul furnizează o notificare scrisă a litigiului înainte de data scadentă pentru o astfel de plată.

5 Anulare: Cumpărătorul nu poate rezilia, reduce, suspenda sau anula orice comandă de produse după comandă de aprovizionare cumpărător este plasat cu Vanzatorul, cu excepția cazului vânzătorul oferă cumpărătorului, cu acordul scris explicit pentru reziliere astfel, reducerea, suspendarea sau anularea. Vanzatorul poate refuza o astfel de consimțământ scris în propria sa discreție.

6 Garanție: Bunuri amenajate, sunt garantate pentru a fi liber de toate defectele latente de material și de manoperă condiții normale de utilizare și întreținere pentru o perioadă de șase (6) luni de la data expedierii. Cu toate acestea, Vanzatorul nu va fi obligat dincolo de repararea sau înlocuirea, la discreția exclusivă a vânzătorului, de astfel de bunuri dovedit a fi defect. Dacă bunurile sunt fabricate de vânzător sau de o alta, o astfel de reparație sau înlocuire trebuie să fie exclusiv remediul cumparatorului si Vanzatorul nu sunt supuse nici unei alte sau mai departe de răspundere și nici o cerere pentru daunele indirecte sau accidentale vor fi permise.NO OTHERWARRANTIES, FIE EXPLICITE SAU IMPLICITE, GARANȚII DE MERCHANTABILITYAND POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, se aplică bunurilor. THISSECTION supravietuieste denunțării sau anularea comenzii de cumpărare sau de anyother DOCUMENT CU PRIVIRE LA VÂNZAREA BUNURILOR la ​​vânzător la cumpărător. Garanția limitată oferită este nulă în cazul în care (i) Bunurile sunt supuse utilizarea necorespunzătoare, abuz, modificare sau alterare sau în cazul în care bunurile nu sunt utilizate în conformitate cu specificațiile vânzătorului, instrucțiuni și procedurile recomandate, (ii) Bunurile nu sunt depozitate sau manipulate în mod corespunzător, (iii) defectul din bunurile rezultate din daune survenite după livrarea mărfurilor sau (iv) defectul mărfurilor nu a fost raportată la vânzător, în scris, în termen de cincisprezece (15) zile de la data la care defectul a fost sau ar fi trebuit descoperite de către cumpărător. Vanzatorul va emite un material de autorizare de retur (RMA) pentru produsele considerate defecte și inutilizabile. Cumpărătorul nu poate livra produse cu defecte la vânzător, fără a primi un RMA de la vânzător.

7 Succesorilor: Acești termeni sunt obligatorii și în vigoare în beneficiul partilor, succesorii și agenții acestora, cu condiția ca Cumpărătorul nu poate atribui contractul fără acordul prealabil scris al Vanzatorului, care Vanzatorul poate reține în propria sa discreție.

8 Forță majoră: Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru imposibilitatea de a efectua sau întârziere în executarea prezentului acord, în măsura în care orice astfel de eșec rezultă din acte ale lui Dumnezeu, război, insurecție civilă sau întreruperi, revolte, acte sau reglementări guvernamentale, greve, întreruperi de muncă , cibernetice sau atacuri de rețea ostile, incapacitatea de a obține materii prime sau finite, incapacitatea de a asigura transportul, sau orice cauză în afara controlului comercial rezonabil astfel părți.

9 Revenit Marfuri: Mărfurile nu pot fi returnate fara acordul scris al Vanzatorului excepția cazului în care sa convenit altfel. elemente de stoc, atunci când a revenit, va fi creditat la prețul în vigoare la momentul expedierii mărfurilor și sub rezerva unei taxe minime de 15%, pentru o manipulare și de reaprovizionare. taxele de transport de returnare trebuie să fie plătite în avans. Non-standard sau elemente speciale care nu pot fi anulate, schimbarea, reducerea valorii, și nici nu se întoarcă pentru credit fără acordul scris și în condiții care despăgubi Vânzător pe deplin împotriva pierderii. Numai marfa in stare resalable vor fi acceptate.

10 Notă de Defect:  Cumpărătorul va notifica Vanzatorul orice defect, eroare sau lipsă în bunuri primite de către cumpărător, în scris, în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la livrare și o astfel de notificare scrisă trebuie să menționeze numărul de ordine aplicabil sau alte informații de identificare Bunurile specifice în cauză și trebuie să fie însoțite de documente care fundamentează presupusul defect de eroare sau deficit. Cazul în care Cumpărătorul nu reușește să furnizeze vânzător cu o notificare scrisă astfel, în timpul necesar, Cumpărătorul va considera că a renunțat la astfel de defect, eroare sau lipsă și de a fi acceptat bunurile livrate.

11 Proprietate intelectuală:  Cumpărătorul acceptă că nu are nici un interes de proprietate în proprietatea intelectuală a lui Vânzător, incluzând, dar fără a se limita la acestea, mărcilor sale comerciale, denumiri comerciale, drepturi de autor, secrete comerciale, brevete, know-how sau alte drepturi de proprietate de orice natură, indiferent dacă sunt sau nu încorporate în produsele vizate de acești termeni, și Cumpărătorul nu va încerca să inversați orice astfel de bunuri sau a divulga sau de a folosi orice astfel de proprietate intelectuală fără acordul prealabil scris al vânzătorului.

12 Legea care reglementează: Validitatea și interpretarea acestor termeni și condiții vor fi guvernate de legile statului Carolina de Nord, fără a ține seama alegerea principiilor de drept.ANCHETĂ DETALII *

ANCHETĂ ACUM
  • Captcha